Hàm Countif là gì? Cách sử dụng hàm Countif trong Excel

Published on:

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hàm Countif là một hàm trong Excel có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định. Hàm này có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa một giá trị cụ thể, hoặc đếm số lượng các ô có chứa một giá trị nằm trong một khoảng giá trị nhất định.

Hàm này cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa một chuỗi ký tự nhất định. Hàm Countif là một công cụ rất hữu ích trong Excel, giúp người dùng có thể đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hàm Countif là gì?

Hàm Countif là một hàm tính toán trong Microsoft Excel, cho phép người dùng đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khoảng các ô. Hàm này có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định, hoặc đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khoảng các ô.

ham-countif-6dnow-1
Hàm Countif là gì?

Hàm Countif trong Excel có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định, hoặc đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khoảng các ô. Hàm này cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khoảng các ô, hoặc đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khoảng các ô theo điều kiện nhất định.

Xem thêm  Um là gì trên Facebook? Ý nghĩa của Um trong các lĩnh vực

Cấu trúc của hàm Countif cơ bản

Cấu trúc của hàm Countif là: COUNTIF(rng, criteria)

• rng: là một địa chỉ ô hoặc một khoảng các ô cần được đếm.

• criteria: là điều kiện để đếm các ô trong khoảng rng.

Hàm Countif có nhiệm vụ đếm số lượng các ô trong một khoảng các ô cụ thể nếu điều kiện được đặt ra được thỏa mãn.

ham-countif-6dnow-2
Cấu trúc của hàm Countif cơ bản

Công dụng của hàm Countif trong Excel

Hàm Countif trong Excel là một công cụ hữu ích để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khu vực. Hàm này có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định, các ô có chứa giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị nhất định, các ô có chứa giá trị nằm trong một khoảng giá trị nhất định, hoặc các ô có chứa giá trị khớp với một chuỗi ký tự nhất định.

ham-countif-6dnow-3
Công dụng của hàm Countif trong Excel

Hàm Countif cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị không phải là số, ví dụ như các ô có chứa chuỗi ký tự, các ô có chứa các giá trị logic (TRUE hoặc FALSE), hoặc các ô có chứa các giá trị rỗng. Tổng quan, hàm Countif cung cấp một cách dễ dàng để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định trong một khu vực.

>> Theo dõi 6Dnow để cập nhật các thủ thuật máy tính hay và bổ ích nhé!

Xem thêm  Bật mí cách bỏ chặn mess trên điện thoại và máy tính cực dễ hiểu

Cách sử dụng hàm Countif trong Excel nhanh chóng

Hàm Countif trong Excel là một công cụ hữu ích để đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định. Để sử dụng hàm đếm này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn ô bạn muốn đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định.

ham-countif-6dnow-4
Chọn ô bạn muốn đếm số lượng

Bước 2: Nhập hàm đếm vào ô đã chọn. Cú pháp của hàm Countif là: =COUNTIF (rng, criteria). Trong đó, rng là khoảng các ô bạn muốn đếm, và criteria là giá trị bạn muốn đếm.

Bước 3: Nhấn Enter để hoàn thành. Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn.

ham-countif-6dnow-5
Kết quả sẽ hiển thị trong ô bạn đã chọn

Đây là một công cụ hữu ích trong Excel, cho phép người dùng đếm số lượng các ô có chứa giá trị nhất định. Nó cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa các giá trị theo điều kiện nhất định.

Hàm countif cung cấp một cách dễ dàng để đếm số lượng các ô có chứa các giá trị cụ thể trong một bảng tính. Nó cũng có thể được sử dụng để đếm số lượng các ô có chứa các giá trị theo điều kiện nhất định. Do đó, hàm countif là một công cụ hữu ích để giúp người dùng có thể đếm số lượng các ô có chứa các giá trị cụ thể trong một bảng tính.

>> Theo dõi chuyên mục thủ thuật để cập nhật các thông tin mới nhất nhé!

Xem thêm  Lấy lại mật khẩu Facebook không cần email và số điện thoại

Thông tin liên hệ:

  • Mail: 6dnow.org@gmail.com
  • Website: 6dnow.org

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

DMCA.com Protection Status