Hàm SUMIF là gì? Cách sử dụng Hàm SUMIF trong Excel

Published on:

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hàm SUMIF là một hàm của Microsoft Excel được sử dụng để tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định. Hàm này có thể được sử dụng để tính tổng của các ô trong một khu vực cụ thể trong bảng tính hoặc các ô trong các bảng tính khác nhau.

Hàm SUMIF cũng có thể được sử dụng để tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định trong các cột khác nhau. Hàm này cũng có thể được sử dụng để tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định trong các bảng tính khác nhau.

Hàm SUMIF là gì?

Hàm SUMIF là một hàm tính toán trong Excel, cho phép người dùng tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định. Hàm này có thể được sử dụng để tính tổng các ô có chứa giá trị nhất định, hoặc các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định.

Ví dụ, người dùng có thể sử dụng hàm này để tính tổng các ô có chứa giá trị lớn hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.

Xem thêm  Hướng dẫn cách đăng ảnh lên Facebook siêu đơn giản
ham-sumif-6dnow-1
Hàm SUMIF là gì?

Công thức của hàm SUMIF trong Excel

SUMIF(rng, criteria, [sum_range])

SUMIF là một hàm trong Excel dùng để tính tổng của các ô trong một khoảng cụ thể theo điều kiện được chỉ định.

 • rng là khoảng cụ thể chứa các ô cần tính tổng.
 • criteria là điều kiện để lọc các ô trong khoảng rng.
 • sum_range là khoảng cụ thể chứa các ô cần tính tổng. Nếu không được chỉ định, nó sẽ được thiết lập bằng rng.
ham-sumif-6dnow-2
Công thức của hàm SUMIF trong Excel

Ví dụ cơ bản về hàm SUMIF

Hàm SUMIF là một hàm tính toán trong Excel, nó cho phép bạn tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định. Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để tính tổng của các ô trong cột “Doanh thu” nếu các ô trong cột “Ngày” có chứa giá trị “Tháng 5”.

Cú pháp của hàm SUMIF là: SUMIF (rng, criteria, [sum_range]). Trong đó, rng là khoảng của các ô cần kiểm tra, criteria là điều kiện cần thỏa mãn, và sum_range là khoảng của các ô cần tính tổng.

Ví dụ, nếu bạn muốn tính tổng của các ô trong cột “Doanh thu” nếu các ô trong cột “Ngày” có chứa giá trị “Tháng 5”, bạn có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF (A2:A10, “Tháng 5”, B2:B10). Trong đó, A2:A10 là khoảng của các ô trong cột “Ngày”, “Tháng 5” là điều kiện cần thỏa mãn, và B2:B10 là khoảng của các ô trong cột “Doanh thu”.

Xem thêm  Cách bán hàng trên Tiktok hiệu quả từ A đến Z cho người mới
ham-sumif-6dnow-3
Ví dụ cơ bản về hàm SUMIF

Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF trong Excel là một công cụ hữu ích để tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định. Để sử dụng hàm này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trong ô bất kỳ, nhập hàm vào.

Bước 2: Nhập vùng dữ liệu cần tính tổng.

Bước 3: Nhập điều kiện để lọc các ô cần tính tổng.

Bước 4: Nhấn Enter để hoàn thành.

Ví dụ, nếu bạn muốn tính tổng các ô trong vùng dữ liệu A1:A10 có giá trị lớn hơn 5, bạn có thể sử dụng hàm này như sau: =SUMIF(A1:A10,”>5″). Khi bạn nhấn Enter, kết quả sẽ là tổng của các ô trong vùng dữ liệu A1:A10 có giá trị lớn hơn 5.

ham-sumif-6dnow-4
Cách sử dụng hàm SUMIF trong Excel

>> Cập nhật các thủ thuật máy tính cực hữu ích tại 6Dnow nhé!

Một số lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF

 • Hàm SUMIF có thể được sử dụng để tính tổng của các ô có chứa giá trị thỏa mãn điều kiện được xác định.
 • Để sử dụng hàm này, bạn cần chỉ định các tham số đầu vào của nó, bao gồm một khu vực dữ liệu, một điều kiện và một khu vực tổng hợp.
 • Khu vực dữ liệu là khu vực chứa các ô cần được tính tổng.
 • Điều kiện là điều kiện được sử dụng để xác định các ô cần được tính tổng.
 • Khu vực tổng hợp là khu vực chứa các ô cần được tính tổng.
 • Có thể sử dụng các toán tử so sánh như bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng để xác định điều kiện.
 • Có thể sử dụng các hàm so sánh như AND, OR, NOT để xác định điều kiện.
 • Có thể sử dụng các hàm chuẩn như ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT để xác định điều kiện.
 • Khi sử dụng hàm này, bạn cần đảm bảo rằng các tham số đầu vào của nó được chỉ định đúng cách.
 • Bạn cũng nên kiểm tra lại kết quả của hàm SUMIF để đảm bảo rằng nó đúng với ý muốn.
Xem thêm  Um là gì trên Facebook? Ý nghĩa của Um trong các lĩnh vực
ham-sumif-6dnow-5
Một số lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF

Đây là một công cụ hữu ích trong Excel, cho phép người dùng tổng hợp các giá trị trong một cột dựa trên điều kiện được xác định. Nó cung cấp một cách dễ dàng để tính tổng các giá trị trong một cột dựa trên điều kiện được xác định.

Hàm SUMIF cũng có thể được sử dụng để tính tổng các giá trị trong nhiều cột khác nhau dựa trên điều kiện được xác định. Đây là một thủ thuật hữu ích trong Excel, cho phép người dùng tổng hợp các giá trị trong một hoặc nhiều cột dựa trên điều kiện được xác định.

Thông tin liên hệ:

 • Email: 6dnow.org@gmail.com
 • Website: https://6dnow.org/

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

DMCA.com Protection Status